Plasty jsou energie budoucnosti.

Našim cílem je snížení zatížení planety od plastů. Do budoucna se chystáme ekologicky využít až 80 tis. tun plastového odpadu a snížit tak ekologickou zátěž životního prostředí.

Třídění

Třídění plastů a jeho vyžití pro druhotné zpracování.

Úprava plastů pro potřeby dalšího zpracování jako vstupní surovinu pro výrobu.

Praní folií

Do budoucna připravujeme praní různých typů folií, které budeme převážně využívat pro výrobu regranulátu.

Drcení

Vyrábíme kvalitní plastovou drť, která vzniká z profesionálně vytříděného materiálu.

Aglomerace

Aglomerace je nejšetrnější způsob recyklace plastů a současně přímou surovinou pro výrobu finálního produktu.

Regranulace

Zpracováním plastového odpadu na regranulát, vzniká druhotná surovina vhodná k opětovnému použití.

Energie

Energetické využití plastů.

Využití plastů pro výrobu vodíku bez vzniku oxidu uhličitého.

Vodík má budoucnost!

Existuje několik způsobů, jak odstranit či snížit uhlíkové emise. I když všechny tyto technologie jsou zatím v raných fázích vývoje nebo implementace, státy po celém světě už mají s vodíkem velké plány a my nechceme být pozadu. Proto do budoucna plánujeme využití plastů pro výrobu vodíku.